Echipa de conducere

Pentru noi, echipa de conducere nu înseamnă un grup care acționează discreționar și care dă ordine, care învârte treburile și se spală pe mâini de orice implicare. O organizație are nevoie de o structură de conducere, însă noi înțelegem ca aceasta să fie una deschisă, cu ședințe unde oricine are acces, unde oricine își poate spune cuvântul. Echipa de conducere înseamnă, de fapt, împărțirea responsabilităților, nu a privilegiilor.

Mihai Gabriel Costea

Președinte

Ștefan Badea​

Vicepreședinte pentru resurse umane​

Valentin Lăzureanu

Vicepreședinte pentru comunicare

Eugenia Gabriela Ștefan

Vicepreședinte pentru relația cu societatea civilă​

Ioana Abăseacă​

Vicepreședinte pentru relații internaționale​

Ciprian Constantinescu

Vicepreședinte pentru politici publice

Yasin Ibraim

Vicepreședinte pentru relația cu partidul

Florin Crap

Secretar

Adrian Popescu

Coordonator resurse umane

Cristian Baciu

Coordonator relația cu societatea civilă

Răzvan Bociu

Coordonator relații internaționale

Ioana Maria Pavel

Coordonator comunicare

Loreni Jerdea

Coordonator regional București-Ilfov

Ilinca Ghiza

Coordonator regional Centru

Cozmina Cidir

Coordonator regional Nord-Est

Mihai Alexandru Căzan

Coordonator regional Nord-Vest

Vlad Șendroiu

Coordonator regional Vest

Alex Coliță

Coordonator regional Sud-Vest

Ioana Bistrae

Coordonator regional Sud-Est

Radu Goidescu

Coordonator regional Sud

Felix Uță

Coordonator regional Diaspora