România pentru tineret Viziunea noastră

La început am fost gălăgioșii din USR. Un fel de colegii din spatele clasei pe care profesorii îi lasă să își vadă de treabă, atâta timp cât nu strică ceva. În timp, ne-am transformat dintr-un grup tematic cu caracter informal într-o organizație internă cu regulament propriu, cu departamente funcționale și instituționalizate. Am devenit o ramură de sine stătătoare a Uniunii Salvați România.

Tineri adulți la început de carieră, studenți, liceeni în an terminal sau proaspăt căsătoriți, cu toții am construit USR Tineret pentru a schimba modul în care tinerii sunt percepuți și tratați în politica românească. Pe deplin conștienți de problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi în România, luptăm pentru îmbunătățirea vieții fiecărui tânăr și pentru o voce mai puternică a tinerilor atunci când se discută opțiuni de politici publice care-i afectează în fiecare moment al vieții.

Inspirați de valorile liberale care ne-au adus la aceeași masă, influențați de evenimentele din ultimii doi ani față de care ne-am asumat poziții comune și determinați să lucrăm împreună pentru promovarea politicilor importante pentru viața fiecărui tânăr din România, ne asumăm prezentul document de viziune, ghidați după principiul:

Indivizi puternici într-o societate sănătoasă

Deși în discursul public din România de astăzi, actorii politici și societatea civilă nu încetează din a ne reaminti importanța tinerilor - „viitor al țării” - în dezvoltarea României, tinerii sunt în realitate aruncați la marginea dezbaterii politice, instrumentalizați în discursuri populiste și ținuți departe de orice acces relevant la resurse sociale, economice și politice.

În rândul tinerilor, inegalitățile și inechitățile sociale au ajuns la un nivel fără precedent în istoria contemporană. Tinerii născuți în familiile care au avut cel mai mult de câștigat de pe urma tranziției se pregătesc de marele transfer intergenerațional și de preluarea majorității resurselor economice din țară, dobândite de generațiile precedente prin clientelism, corupție și capturarea statului.

Majoritatea covârșitoare a tinerilor se lovesc, însă, de o realitate radical diferită. Mulți tineri, lipsiți de oportunități și de servicii publice inclusive, nu reușesc nici să termine liceul. Din rândul celor mai norocoși, care ajung chiar studenți, puțini sunt cei capabili să se dedice integral studiului - în lipsa unei familii care să le asigure susținerea financiară necesară, sunt forțați de împrejurări să își găsească locuri de muncă plătite precar, pentru a acoperi costul studiilor și al traiului într-unul din centrele universitare ale țării.

Generațiile tinere au crescut într-o Românie unde contractul social a fost călcat în picioare, unde încrederea între cetățeni și încrederea cetățenilor în stat - elemente fără de care nu poate exista o societate sănătoasă - au devenit inexistente. Tinerii sunt aruncați într-o competiție toxică unii împotriva altora, iar solidaritatea, din caracteristică crucială a dezvoltării societății, a fost transformată într-o slăbiciune.

În acest context sumbru, credem că România are obligația fundamentală de a crește indivizi puternici într-o societate sănătoasă.

Lupta pentru egalitate de șanse, apărarea competiției pe piață, sprijinirea inițiativei private și lupta împotriva corupției trebuie să constituie uneltele principale pentru a remedia, în anii următori, dezechilibrele uriașe rezultate din 30 de ani de stat capturat de interese obscure.

Sprijinirea fiecărui individ pentru a-și atinge potențialul pe care-l are, pentru a-l forma ca participant activ la viața națiunii constituie principiul de bază din spatele tuturor principiilor și politicilor pentru care luptăm ca organizație de tineret a primului partid cu adevărat liberal din istoria contemporană a țării.

Pentru a-și apăra interesele și a deveni cu adevărat competitivă la nivel mondial, România are nevoie de indivizi puternici, pregătiți să ia inițiativa, adaptabili la schimbările imprevizibile dintr-o lume aflată în plină transformare provocată de schimbările climatice, tranziția la o economie post-industrială, înrăutățirea contextului de securitate și pace la nivel internațional și dispariția consensului politic și social care a construit lumea europeană de astăzi.

Din toate aceste considerente, formulăm următoarele principii fundamentale, asociate de viziunea noastră asupra direcției pe care politicile publice asociate acestor principii trebuie să o ia.

Credem că toți tinerii trebuie să își înceapă viața de adult cu șanse egale, statul intervenind doar atunci când acest lucru nu este o realitate.

În acest sens, cerem ca statul să acorde o importanță capitală integrării fiecărui tânăr în societate ca adult sănătos, activ civic și productiv economic. Credem că orice strategie în acest sens nu poate pleca decât de la principiul adaptării resurselor pentru situația particulară a fiecărui tânăr, după principiul „1 tânăr = 1 soluție”.

Cei care doresc să urmeze studii universitare și au capacitatea să o facă trebuie sprijiniți pentru a-și completa studiile cu succes fără a fi nevoiți să-și compromită timpul dedicat studiului pentru a munci pentru subzistență. Sistemele complicate de burse sociale și prioritate la cămin, administrate neunitar de fiecare universitate, s-au dovedit a fi ineficiente. Susținem înființarea unui organism independent, administrat de un consiliu format din reprezentanți ai studenților, universităților și instituțiilor de stat relevante, care să se ocupe exclusiv de îmbunătățirea calității vieții a studenților, printr-un sistem unitar de buse sociale, ajutoare specifice de necesitate, precum și investiția în cămine moderne și asigurarea accesului la cămine universitare decente pentru toți studenții care au nevoie.

Credem că toți tinerii trebuie să se bucure de oportunități economice adaptate intereselor, pasiunilor și competențelor acestora.

Inițiativa privată stă la baza economiei de piață. Susținem restructurarea fundamentală a învățământului preuniversitar și postliceal pentru a reda tinerilor care doresc să urmeze o carieră în sectorul privat șansa de a-și dezvolta competențele în strânsă legătură cu interesele și pasiunile acestora.

Susținem viziunea unui învățământ universitar concentrat pe cercetare și inovare de înaltă calitate, care să producă valoare adăugată pentru cunoașterea autohtonă și să ajute dezvoltarea competitivității economice a României. Credem că învățământul universitar trebuie să formeze cercetători în primul rând și respingem viziunile care reduc universitățile la simple fabrici de forță de muncă.

În găsirea unui loc de muncă adaptat fiecăruia, niciun tânăr nu ar trebui să rămână captiv mediului geografic în care s-a născut. Susținem un rol puternic al statului în asigurarea unui climat prietenos pentru mobilitatea în muncă, ținând cont și de aspectele sociale și psihologice ale acestui fenomen, astfel încât mobilitatea să fie o oportunitate, nu o povară.

Niciun tânăr nu ar trebui să rămână prizonier unor alegeri greșite din punct de vedere profesional la început de carieră. Statul trebuie să asigure infrastructura necesară pentru procesele de reconversie profesională și învățare pe tot parcursul vieții, precum cursuri, traininguri și programe de durată medie și lungă.

O atenție sporită trebuie acordată alfabetizării digitale a tinerilor. Susținem regândirea sistemului de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, astfel încât acesta să se petreacă în mai multe etape pe parcursul anilor de liceu, și să acționeze ca un veritabil sistem de feedback pentru îmbunătățirea competențelor într-o manieră adaptată fiecărui elev.

Credem cu tărie că România nu se poate dezvolta fără includerea corespunzătoare în piața muncii a tuturor tinerilor cu dizabilități. Credem că statul trebuie să adopte măsurile necesare pentru a asigura o pregătire corespunzătoare fiecărui tânăr cu dizabilități, cât și intervenții punctuale pentru a le asigura acestora oportunități de angajare și de carieră.

Credem că toți tinerii trebuie să aibă acces la servicii de sănătate croite pentru această categorie de vârstă și adaptate la nevoile fiecărui individ.

În acest sens, credem că sistemul de sănătate publică, cât și sistemul public de asigurări de sănătate trebuie să acorde o atenție specială nevoilor tinerilor, mai ales în materie de îngrijire preventivă a sănătății, sănătate psihică, precum și sănătatea sexuală și a reproducerii.

Mai mult ca niciodată, fenomenele și restricțiile cauzate de pandemia de COVID-19 au scos la iveală starea vulnerabilă a sănătății psihice a tinerilor, care se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme precum anxietatea, depresia, izolarea socială sau crizele de identitate. Suntem convinși că arhitectura actuală de sănătate psihică nu răspunde nevoilor tinerilor, nici pe partea de informare și prevenție, și cu atât mai puțin pe partea de tratament și îngrijire de specialitate. Lipsa de acces la resurse de sănătate psihică e cauzată atât de incapacitatea instituțiilor specializare de a informa corect și complet tinerii privind sănătatea lor psihică, prin strategii care să lupte împotriva stigmatului social asociat tulburărilor și afecțiunilor psihice și care să promoveze servicii de sănătate preventivă în acest domeniu, cât și de acoperirea insuficientă a costurilor aferente prevenției și tratamentului problemelor de sănătate psihică din bugetul public de asigurări de sănătate. Susținem introducerea unui sistem integrat de protejare și îngrijire a sănătății psihice, adaptat persoanelor tinere, inclusiv prin parteneriate cu organizațiile non-guvernamentale specializate, care să fie accesibil tuturor tinerilor, indiferent de situația lor financiară.

În momentul de față, România nu dispune de un serviciu comprehensiv de prevenție, depistare și tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală. Costul analizelor este deseori prohibitiv pentru majoritatea tinerilor, iar accesul la sprijin profesional dedicat este limitat, mai ales din cauza stigmatului cu care tinerii de confruntă atunci când vorbesc despre viața sexuală cu personal medical, și în special cu medicul de familie. În rapoartele oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică, ratele de incidență ale infecțiilor cu transmitere sexuală sunt chiar și de 50 de ori mai mici decât cele din state precum Franța, Regatul Unit sau Statele Unite, lucru care indică o subraportare masivă, endemică sistemului de sănătate. Conform statisticilor din alte state, grupa de vârstă 18-29 de ani este principala afectată de infecții cu transmitere sexuală, constituind, în toate țările, majoritatea cazurilor depistate.

Sprijinim, în acest sens, stabilirea unui set complet de analize de depistare a infecțiilor cu transmitere sexuală care să fie disponibil gratuit, cel puțin o dată pe an, tuturor tinerilor din categoriile de vârstă vizate. Dorim ca o atenție specializată să fie acordată acelor categorii considerate în strategiile de sănătate sexuală la nivel european și mondial drept categorii de risc. Solicităm, inclusiv prin utilizarea de fonduri europene, înființarea unui sistem structurat de centre județene de prevenție, depistare și tratament al infecțiilor cu transmitere sexuală, precum și a unor centre pilot cu servicii specializate integrate (sanitar-social-familial) pentru tineri în marile centre universitare, mai ales prin cooperarea cu organizațiile non-guvernamentale specializate.

Totodată, cerem respectarea legii și aplicarea reală și imediată a articolului 661 litera b) din Legea privind reforma în domeniul sănătății, care prevede ca minorii cu vârsta între 16 și 18 ani să poată accesa serviciile medicale legate de sănătatea sexuală și reproductivă fără consimțământul sau informarea părinților.

Credem că toți tinerii trebuie să primească o educație de calitate, pentru a-i pregăti pe aceștia să devină cetățeni activi și implicați în societate.

Dorim organizarea unei adevărate dezbateri la nivel național privind restructurarea sistemului de educație, care să fie construit pe competențe și nu pe materii, pe construirea unor cetățeni liberi, adaptabili și pregătiți să funcționeze într-o lume și o piață a muncii în continuă schimbare.

Cetățenii pregătiți și informați, consțienți de importanța domniei legii și a drepturilor lor fundamentale, fiind necesari pentru construirea unei democrații puternice, susținem introducerea educației civice obligatorii în fiecare an de învățământ preuniversitar. Aceasta trebuie să cuprindă elemente aplicate de educație juridică, administrativă, financiară sau despre mass media, dar și acele deprinderi fundamentale pentru înțelegerea drepturilor fiecăruia și respectarea drepturilor celorlalți și participarea activă la viața democratică a țării.

Fiecare parte a identității unui adult este creionată în mod fundamental prin educația care-l formează în anii pubertății și adolescenței. Acest lucru include inclusiv viața sexuală, care trebuie înțeleasă și trăită responsabil, atât din punct de vedere al protejării sănătății, cât și din punct de vedere al respectului pentru ceilalți oameni. Eliminarea sexului ca subiect tabu, tratarea lui ca parte integrantă din viața unui om, înțelegerea riscurilor de sănătate asociate, identificarea rapidă a acestora dacă și când apar, adoptarea unor deprinderi sănătoase de planificare familială și înțelegerea cuprinzătoare a noțiunii de consimțământ sunt elemente fundamentale în formarea unei vieți sexuale sănătoase și responsabile. În acest sens, susținem introducerea educației sexuale ca materie obligatorie în învățământul preuniversitar, cu un conținut adaptat fiecărei categorii de vârstă.

Credem că toți tinerii trebuie să aibă posibilitatea de a-și construi o familie după un model adaptat, care să răspundă planurilor, nevoilor și intereselor fiecăruia.

Evoluțiile sociale din țara noastră au condus la dezvoltarea mai multor modele alternative de viață de familie, în afara căsătoriei dintre un bărbat și o femeie împreună cu fiii și fiicele acestora. Acest fapt este vizibil în analizele de specialitate care tratează acest subiect, mai ales numărul crescând al copiilor născuți în afara căsătoriei, dar și numărul cuplurilor căsătorite care nu doresc să aibă copii. Fenomenul este recunoscut și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care specifică obligația statelor părți de a recunoaște viața de familie care nu se întâmplă doar prin intermediul căsătoriei dintre un bărbat și o femeie. Susținem, în acest sens, introducerea parteneriatelor civile, atât pentru cuplurile de același sex, cât și pentru cuplurile de sex diferit, care să permită cuplurilor să intre într-un veritabil contract adaptat planului personal de construire a propriei familii.

Totodată, credem că dreptul indivizilor de a-și construi familia după propria viziune trebuie să includă și susținerea acestora pentru a-și atinge țelul. Observăm necesitatea susținerii cuplurilor care doresc să aibă copii fără să le fie afectată carieră, prin servicii dedicate de creșe publice sau legiferarea unui model de baby-sitting. Insistăm pe susținerea familiilor din medii defavorizate, în așa fel încât acestea să-și poată crește copiii prin asigurarea unui trai decent și a unor oportunități egale cu toți ceilalți copii. Susținem însă și dreptul familiilor de a opta pentru a nu avea copii, și în acest sens ne opunem cu fermitate oricăror propuneri de intervenții ale statului pentru a impozita suplimentar sau a trata discriminatoriu cuplurile fără copii sau persoanele celibatare.

Credem că toți tinerii trebuie să se bucure de un mediu sănătos, iar că statul trebuie să folosească resursele publice pentru a le da acestora oportunitatea de a adopta comportamente sustenabile.

Mobilitatea, capacitatea de a se deplasa, e motorul fundamental al tuturor relațiilor din societate și din economie. Susținem dreptul indivizilor de a opta pentru un model de transport adaptat intereselor și nevoilor lor, care să respecte noile strategii în termeni de mobilitate inteligentă și sustenabilă adoptate la nivel european. Astăzi, pentru majoritatea tinerilor români, permisul de conducere și mașina personală nu sunt doar opțiuni pentru care pot opta prin exercitarea unei alegeri cu adevărat libere, ci au devenit adevărate necesități, lipsa acestora limitându-le accesul la servicii publice, oportunități de angajare, interacțiune cu ceilalți membrii ai societății și participarea la viața publică. Dorim ca statul și autoritățile locale să își concentreze eforturile pe extinderea accesului la servicii de transport public local și regional, de transport feroviar de pasageri, precum și promovarea intensivă a modelului de car-sharing.

Centrele urbane constituie poli de atracție pentru tinerii din România, fie pentru studii, fie pentru căutarea unor oportunități de carieră. Spațiul urban trebuie să răspundă nevoilor tuturor utilizatorilor săi, tinerii constituind un grup esențial pentru dezvoltarea și creșterea competitivității orașelor. Susținem regândirea strategiilor de dezvoltare urbană astfel încât spațiul public să fie alocat echitabil tuturor formelor de transport, mai ales transportului colectiv de persoane, modelului de car-sharing, precum și transportului cu bicicleta. Susținem regândirea strategiilor privind folosirea spațiului public, astfel încât acestea să se concentreze pe elementul principal al peisajului urban - pietonul.

Susținem creșterea accesibilității mobilității în spațiile rurale și suburbane, inclusiv prin studierea oportunității introducerii unor sisteme de transport public regional integrat, și a asimilării conceptului de transport la cerere („transport on demand”) pentru zonele cu densitate slabă.

Susținem restructurarea strategiilor privind accesul tinerilor la locuințe, astfel încât acestea să răspundă la nevoile tuturor tinerilor. Oportunități egale trebuie oferite atât tinerilor care doresc să devină proprietari, cât și celor care optează pentru chirii. O piață a chiriilor flexibilă și adaptabilă, corectată pentru a asigura accesul tinerilor la locuințe, constituie un element major al competitivității și adaptabilității economiei românești, eficientizând mobilitatea forței de muncă și asigurând reașezarea deficturilor sau a surplusurilor de forță de muncă dintr-o zonă geografică.

Dat fiind aportul pe care-l aduc tinerii, studenți sau proaspăt angajați, la dezvoltarea și competitivitatea centrelor urbane, susținem introducerea unor mecanisme reale de consultare a tinerilor în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și planurilor de urbanism ale unităților administrativ-teritoriale. Orașele trebuie construite pentru tineri, nu doar pe spatele acestora.

Credem că toți tinerii, indiferent de activitate profesională, origine socială sau putere financiară, trebuie să aibă posibilitatea să fie conectați la contextul internațional de care România este dependentă și să interacționeze cu ceilalți tineri europeni și de pe tot globul.

Schimburile de experiență europene și internaționale trebuie să fie accesibile tuturor tinerilor, iar societatea trebuie să-i sprijine și să-i încurajeze să apeleze la astfel de oportunități. Programe precum Erasmus trebuie complementate de programe la nivel național, astfel încât acestea să devină accesibile câtor mai multe categorii de tineri, iar sprijinul trebuie adaptat în așa fel încât să răspundă la situația fiecărui tânăr în parte.

Conectarea tinerilor la Europa și la restul lumii trebuie, totodată, însoțită de măsuri punctuale pentru oprirea fenomenului de emigrație a tinerilor. Credem că statul are o obligație pozitivă de a-i asigura fiecărui tânăr dreptul de a se dezvolta în țara care s-a născut, iar tinerii care optează să plece, forțați de împrejurimi, trebuie ajutați să se întoarcă prin răspunsuri adaptate acestei categorii la fiecare din măsurile de politici în care credem.

Credem că toți tinerii trebuie să se bucure de informare și sprijin specializat atunci când cad pradă unor comportamente dăunătoare pentru individ și societate, și nu să fie condamnați, demonizați sau transformați în infractori.

Am citit și studiat cu atenție literatura de specialitate din domeniul politicilor privind reglementarea substanțelor naturale extrase din plantele canabis. Știm că există un consens în rândul cercetărilor și experților din domeniu privind ineficacitatea politicii actuale privind canabisul. Din acest motiv, susținem legalizarea produselor din canabis folosite în scop medicinal și dorim abandonarea discursului neștiințific și lipsit de dovezi concrete din partea autorităților statului care echivalează produsele din canabis cu substanțe psihotrope de sinteză, dovedite ca fiind nocive pentru sănătatea umană.

În ceea ce privește politica generală asupra combaterii consumul de droguri, suntem convinși că strategia actuală ‒ bazată pe demonizare, condamnare, portretizarea consumatorilor de droguri drept criminali periculoși și impunerea unei politici penale punitive ‒ a eșuat lamentabil. În ciuda tuturor eforturilor de intimidare a tinerilor prin acțiuni agresive ale instituțiilor de forță, a tuturor campaniilor de informare publică ce se concentrează pe asocierea consumatorilor de droguri cu criminalitatea și eșecul social, consumul de droguri a crescut în ultimii zece ani, iar instituțiile statului par neputincioase împotriva marilor rețele de trafic. În acest context, dorim discutarea urgentă a unei noi strategii de luptă împotriva consumului de droguri, care să trateze fenomenul în primul rând ca o problemă de sănătate publică, și nu ca un fenomen infracțional sau imoral.

Credem că toți tinerii trebuie să beneficieze de mai multe oportunități de a se implica în viața politică a țării și să fie tratați cu respect și deschidere în interacțiunea lor cu instituțiile statului.

Vom susține orice inițiativă de revizuire a Constituției care va permite tinerilor cu vârsta de peste 16 ani să participe, cu votul lor, la toate alegerile organizate în România și care va permite tinerilor cu vârsta de peste 21 de ani să fie aleși în Camera Deputaților și în organele administrației publice locale.

Credem că într-o țară în care jumătate din populație este alcătuită din femei, lipsa de reprezentare corespunzătoare a acestora în viața democratică este un eșec colectiv al întregii societăți, societate încă rămasă prizonieră unor prejudecăți discriminatoare la adresa femeilor. Susținem, astfel, politicile menite să corecteze izolarea vocii femeilor, și mai ales a tinerelor femei, prin intervenții punctuale pentru asigurarea unei reprezentări juste pe scena politică.

Interacțiunea tinerilor cu instituțiile statului a provocat, astăzi, un sentiment de nepuțință și de lipsă de încredere în capacitatea instituțiilor statului de a răspunde eficient la nevoile tinerilor. Sistemul administrativ, lipsit de orice interes să se adapteze limbajului direct și a apetenței pentru spațiul digital preferat de tineri, sădește și mai multă neîncredere față de sectorul public, văzut într-o lumină proastă de generația noastră. Pentru a reconstrui încrederea tinerilor în stat, dorim adoptarea unei strategii unitare a furnizării de servicii ale instituțiilor statului adaptată nevoilor și intereselor tinerilor.

Credem că toți tinerii trebuie să beneficieze de o plasă de siguranță socială care să intervină, într-o manieră adaptată fiecărui individ, atunci când în viața unui tânăr apar evenimente neprevăzute asupra cărora nu ar fi putut avea vreun control.

Credem că toți tinerii trebuie să beneficieze de un pachet minim de servicii și beneficii sociale, care să contribuie la promovarea incluziunii sociale, la eradicarea sărăciei în rândul acestora și a oricărei forme de marginalizare socială. Credem că acest pachet trebuie, totodată, să contribuie la integrarea tinerilor în câmpul muncii, precum și la reducerea riscului de sărăcie în muncă al acestora.

În prezent, România este țara cu cea mai ridicată rată a copiilor cu risc de sărăcie din UE, în special în rândul celor din medii rurale, cu dizabilități sau din familii rome. De asemenea, România ocupă locul trei în UE în ceea ce privește numărul tinerilor care nu se află într-o formă de învățământ sau în câmpul muncii. Mai mult, în contextul digitalizării și al noilor evoluții din domeniul muncii, este de așteptat ca tinerii care părăsesc timpuriu școala și/sau rămân cu un nivel scăzut de educație să devină și mai vulnerabili, ceea ce ar putea duce la o accentuare a inechităților sociale și a riscului de sărăcie.

În acest sens, considerăm că este esențial ca statul să furnizeze, pe de o parte, servicii integrate de sănătate, educaționale și sociale, și să garanteze accesul tuturor copiiilor și tinerilor la asistență medicală, educație, îngrijire, locuințe decente și nutriție adecvată.

Reamintim faptul că România are șansa Garanției pentru Tineret, un program european care își propune să ajute tinerii aflați în situații dificile să se integreze pe piața muncii. Din nefericire, până în acest moment, programul nu a fost implementat adecvat în România, fondurile atrase având un impact limitat. Cerem ca implementarea Garanției pentru Tineret 2021 - 2027 să devină o prioritate pentru România, astfel încât eșecul din trecut să nu se repete. Garanția pentru Tineret este o șansă enormă pentru tinerii români, o șansă de care trebuie să profităm.

Pe lângă Garanția pentru Tineret susținem și implementarea cât mai rapidă a Garanției pentru Copii, un program lansat în acest an de către Comisia Europeană. În acest sens, susținem demersurile susținute de partidul nostru la nivel european pentru înființarea unei Autorități Europene pentru Copii, care să coordoneze implementarea cât mai eficientă a Garanției pentru Copii.

Adoptat în unanimitate de către Congresul USR Tineret, reunit în format fizic la București, la data de 24 iulie 2021 în virtutea articolului 9, alineatul 1, punctul b) din Regulamentul USR Tineret.